ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၊ အကြီးအကဲ ဥက္ကဌ စောမူထူးစေးဖိုးမှ ကရင်ပြည်နယ်ပရဆေးပင် များဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း ကျောင်းသို့လာရောက် လေ့လာခြင်း

ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၊ အကြီးအကဲ ဥက္ကဌ စောမူထူးစေးဖိုးမှ ကရင်ပြည်နယ်ပရဆေးပင် များဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း ကျောင်းသို့လာရောက် လေ့လာခြင်း

March 13, 2020 0 By Ei Pyae Oo

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ မတ်လ(၈)ရက်နေ့တွင်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ၊ အကြီးအကဲ ဥက္ကဌ စောမူထူးစေးဖိုးမှ ကရင်ပြည်နယ်ပရဆေးပင် များဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း ကျောင်းသို့လာရောက် လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏လေ့လာရေးအတွင်းကျေးလက်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဈေးကွက်တိုးမြှင့်ရန် အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။