ရောင်စုံပန်းများဖြင့်ပြည့်နေသည့်ပန်းစိုက်ခင်း

ရောင်စုံပန်းများဖြင့်ပြည့်နေသည့်ပန်းစိုက်ခင်း

May 17, 2021 0 By Ei Pyae Oo

ကျွန်ုပ်တို့ Kayin Nippon Foundation Agricenter Incorporated သည်ရွေးချယ်ထားသည့်ပန်းမျိုးစိတ်များကို အပင်ပေါက်ရန်အတွက်စမ်းသပ်မှု (the germination test) များကို ပြုလုပ်နေပါသည်။ Miyoshi Myanmar Horticulture co., ltd ၏မြောက်မြားစွာ သောမျိုးစိတ်များအနက်မှ မျိုးစိတ် (၅၈) မျိုးကို ရွေးချယ်ထား ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိုက်ခင်းရှိ Zone C ပန်းစိုက်ခင်းနေရာတွင်ရောင်စုံပန်းများပွင့်လန်းနေပါသည်။